Blog | Cíle ke SprintMethod 2

Cíle ke SprintMethod 2

SprintMethod byl můj první pokus o metodiku, nesplnil ještě cíle, které na něj kladu. Některé věci se mi líbí, třeba to, že se opírá o papery, o zkušenosti z desítek firem, kde jsem pomáhal zvyšovat produktivitu a zlepšovat organizaci. Dál se mi líbí role Unblockera. Jsou ale i věci, které bych chtěl zlepšit, zejména mi vadí to, že metodika „visí ve vzduchu“, chybí konkrétní postup, jak metodiku zavést. Taky neexistují žádné jednoznačné algoritmy, na kterých by bylo možné principy snadno uchopit. No a přidaná hodnota – zapojení metodiky do úspěchu firmy – není rozpracované.

Tak vznikne SprintMethod 2, metodika, na které si kladu následující cíle:

 • tam, kde to bude možné, popsat procesy formou POKUD …, TAK … A POKRAČUJ S …, aby každý vždy věděl, co má v danou chvíli dělat
 • udělat metodiku vhodnou nejen pro vývoj, ale i pro provoz, ať nejsou firmy nuceny třeba kombinovat metodiky
 • mnohem víc rozpracovat mechanismy předávání informací z prodeje a marketingu pro vývoj a provoz, aby se dělalo jen to, co dává na trhu uspět
 • nevázat metodiku čistě jen na softwarové a hardwarové společnosti, aby mohly přístupy využít všichni
 • zabudovat víc metrik a popsat, jak je používat, ať neprobíhá „management podle pocitů“, ale podle smysluplných čísel
 • zabudovat procesy optimalizace produktivity, flexibility a kvality, ať firmy zvyšují zisk, reagují rychleji než konkurence a mají spokojené zákazníky
 • používat iterace jen tam, kde výhody převáží, zbytek všech dějů překlopit na proud požadavků, které jdou firmou systémem pull, pro získání nejvyšší možné flexibility a eliminaci zbytečné práce
 • zapracuju do procesu modely popisující zisk a procesy maximalizace zisku, protože právě proto firmy existují
 • použiju existující algoritmy pro řešení paralelismu a konkurence i mimo software, využiju je v reálném životě, čímž chci zlepšit organizaci libovolně velkých a složitých organizací
 • bude existovat postup, jak metodiku nasadit

Už teď vím, že ve SprintMethod 2 budou tyto rozdíly:

 • zadání formou karet Kanban – podobně ale tomu, co používají továrny a čistý Lean, ne tomu, co používá Lean Software Development
 • karty Kanban budou téci podnikem od strategického managementu, sales a marketingu směrem do customer care, provozu a vývoje
 • každý proces je popsán a sleduje se kapacita průtoku každým místem
 • optimalizují se úzká hrdla tak, jak to popisuje Theory of Contraints
 • iterace slouží pro metriky, zachycení vývoje a pro činnosti, které je vhodné dělat průběžně (zlepšovací iniciativy)
 • agilní techniky nejsou vynucované, ale doporučené, protože se hodí pro softwarový vývoj, ale SPME2 bude mířit i na nesoftwarové týmy
 • hledají se příčiny chyb a odstraňují se příčiny, než aby se jen opravovaly chyby
 • cena vývoje se určuje jako služba, jejíž součástí je kontrola kvality (v SW to bude např. refaktoring, testy) a týmy si tyto součásti služby nastavují a pro zákazníka jsou nerozdělitelnou součástí – tzn. objednávka automaticky zahrnuje čas týmu na údržbu a další rozvoj
 • vážně uvažuju, že vše napíšu v angličtině

Inspirací pro SPME je mi Scrum, štíhlé metodiky řízení (hlavně Toyota Production System), Theory of Constrains a různé algorimy pro paralelní a konkurenční zpracování.

Agile

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!

Předchozí článek
Následující článek


Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích