Blog | GTD inspirované programováním

GTD inspirované programováním

Už před časem jsem zkoušel různé přístupy, jak přenášet postupy např. z agilních metodik do reálného života, GTD do programování apod. Dlouho jsem ale přemýšlel, jak programování a TDD přenést i do reálného života a do GTD.

No a nakonec mi to došlo. Principem TDD je koncept, který převoditelný není. Vidět nejdřív výsledek a pak udělat práci, která k výsledku vede. Co ale převoditelné je, jsou další best practices z programování, které vývojář používá při vývoji pomocí TDD, ale nejen tehdy.

Principy jsou:

  • postupuj po nejmenších možných krůčcích
  • po každém kroku po sobě ukliď
  • nedělej žádnou práci, která nevede k naplnění cíle (nebo zachování kvality)
  • nedělej zbytečně složité řešení tam, kde to není nutné
  • často integruj

V reálném životě to znamená.

Urči si cíl, na kterém právě pracuješ. Rozhodni, jaký je první a co nejmenší krok k naplnění cíle. Udělej ho. Pokud je potřeba, ukliď po sobě. Rozhodni, jaký je další a co nejmenší krok k naplnění cíle, měj na mysli to, že ten krok musí být co nejjednodušší a čistě účelový pro naplnění cíle. Udělej ho. Pokud je potřeba, ukliď po sobě. Takto pokračuj, dokud nemáš hotovo. Spoj výsledky své práce s ostatními lidmi v týmu – tzn. předej práci dále.

Když se dnes dívám na to, jak dělám běžné úkoly, připadám si efektivní, udělám dost práce, ale poté, co jsem prohnal svou práci tímto filtrem, zjistil jsem, že toho můžu stihnout klidně dvakrát tolik.

Při práci nedělám vždy to nejjednodušší řešení, mnohdy si k tématu nastuduju i další texty, které přímo nesouvisí s řešením problému, zkrátka ikdyž hodně pracuju, tak třeba i na tom, abych udělal řešení lepší, než je potřeba.

Teď zkouším před každým úkolem, který na mě čeká, osekat objem nutné práce na minimum (tím, že zajedna zmenším úkol a zadva zmenším objem práce, kterou bych dělal navíc) a zároveň hned mít vše vypulírované.

Life Hacking Programování

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích