Manažerské metodiky na míru

Zaměřuji se na organizaci práce inspirovanou agilními a štíhlými přístupy řízení. Používám ale i další postupy, které na českém trhu nepoužívá v manažerských metodikách nikdo jiný, jako je Theory of Constraints, Discrete Event Simulation. Kromě existujících postupů jsem vyvinul vlastní přístupy v organizaci práce, Product Managementu, podnikových kulturách a implementaci strategie a roadmapy podniku. Tuto práci dělám již přes 8 let pro podniky všech velikostí od korporací s hodnotou v miliardách až po startupy.

Kdy se metodiky na míru hodí

V okamžiku, kdy firma např. nedělá jen vývoj, ale i výrobu. V okamžiku, kdy dlouhé cykly jako jako jsou ve Scrumu nebo eXtreme Programmingu nefungují dobře. V okamžiku, kdy děláte mimo software i hardware. V okamžiku, kdy musíte spolupracovat přes mnoho časových pásem. V okamžiku, kdy už umíte Scrum a chcete se posunout o úroveň dál. V okamžiku, kdy je obzvlášť složité získávat zadání. Zkrátka vždy, když máte zvláštní podmínky nebo usilujete o náročnou konkurenční výhodu.

Jak tvorba metodiky na míru probíhá

Tvorba metodiky obvykle trvá týdny až měsíce.

Postup je:

 • 1. Úvodní schůzka, vyjasnění prostředí, cílů, lidí, existujících rolí
 • 2. Návrhy na změnu a dohoda o podobě metodiky
 • 3. Psaní metodiky v podobě dokumentu, který popisuje procesy, role, práva, povinnosti, schůzky, metriky a další dohodnuté údaje
 • 4. První implementace některých rysů metodiky
 • 5. Zaškolení do metodiky a dalších postupů
 • 6. Metodika se v plné síle používá ve firmě
 • 7. Dodatečné konzultace a úpravy metodiky

Měřítko úspěchu

Každý zákazník je jiný. Liší se jeho potřeby a to, co od metodiky očekává. Garantuji ale, že nová metodika bude lepší, než metodika, kterou má firma dnes a zároveň lepší, než běžné metodiky jako Scrum, nebo eXtreme Programming. Nová metodika umožní firmě získat konkurenční výhodu, kterou by v žádné z dřívě zmíněných možností neměla. Spolu se zlepšením organizace práce, zavedením kontinuálního zlepšování, nižší fluktuace bude tedy na konci i unikátní konkurenční výhoda unikátní pro danou firmu.

Spokojení klienti

“Zvolit si ke spolupráci pana Knesla bylo rozhodnutí, které naší firmě nejspíš zachránilo celý vývoj. Po zkrachovalých projektech, vytvářených bez jasných pravidel a bez reflexe produktu směrem k zákazníkovi, jsme si uvědomili význam metodiky, jejíž základy nám po dokonalém pochopení našich potřeb pan Knesl pomohl vybudovat. Vývoj u nás je nyní mnohem lépe organizován a vede v lepším výsledku v mnohem kratším čase.”
VEIT Electronics / Vedoucí vývoje / Martin Čech

Používané postupy při tvorbě metodik na míru

Při vytváření metodiky na míru používám zejména:

 • Agilních postupů a přístupů
 • Detailní znalosti podnikových kultur a jejich dopadů
 • Štíhlého řízení, Toyota A3, Kaizen, Kanban, odstraňování plýtvání, minimalizace Work in Progress
 • Doplňuji běžné postupy Product Managementu o další techniky jako Jobs to be done, Ambition to Action, PSDM/A3 a další postupy, které usnadňují plánování, napojení na strategii a podnikovou roadmapu
 • Alternativních uspořádání, kdy nemusí nutně vznikat jen hierarchická organizační struktura
 • Řízení formou rolí, ve kterých každý zná svá práva a povinnosti
 • Theory of Constraints
 • Statistických přístupů, modelování (hlavně Discrete Event Simulation), operačního výzkumu
 • Napojení na podnikovou strategii

Spolupracujme

Spěcháte? Volejte +420 777 002 104

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích