Ekonomové nerozumí podnikání

Věda funguje tak, že se snaží pochopit svět. V případě ekonomie pak zejména chování lidí v prostředí vzácných statků.

Některé poznatky jsou naprosto logické a skoro až na úrovni fyzikálních zákonů. Křivky nabídky a poptávky, marginální užitek, rovnice oběhu peněz a další, jsou jevy, které mají až „fyzikální“ charakter.

Ale ekonomie je mnohem bohatší a nemalá část ekonomie se zabývá i tématy, jako je business strategie, teorie rozhodování, teorie cen, teorie hodnoty, apod. Témata, o kterých chci dnes psát.

Měl jsem to štěstí, že jsem ekonomii vystudoval a zároveň se stal podnikatelem a můžu vidět rozdíl mezi tím, co se učí/studuje a tím, co je potom následná praxe.

A došel jsem k následujícím závěrům:

  1. Abstrakce podnikatelského chování je nemožná.
  2. Všechna doporučení, pokud se dostatečně proslaví, přestanou dávat konkurenční výhodu.

1. Teorie nemožnosti abstrakce

Není možné vytvořit popis podnikatelského chování, který je zároveň abstraktní a zároveň pravdivý.

Svět podnikání je boj a džungle. Každý úspěšný podnikatel hledá způsoby, jak neustále vylepšovat a ta vylepšení typicky sledují určitou trajektorii, která ač vychází ze stejné zásady investovat zdroje tam, kde mají největší přidanou hodnotu, ale ta investice zdrojů se neustále mění:

Zaprvé se neustále mění situace dané firmy. Takže musí podnikatel neustále reagovat na změny.

Zadruhé ikdyby toto neplatilo, tak se marginální užitek každé změny vyvíjí (typicky tak, že se hodnota snižuje). Takže nový stroj vytěžíte na 100%, možná i druhý, ale už nejspíš ne třetí a čtvrtý stroj vám dá negativní hodnotu.

2. Teorie vytěžení užitku

Pokud někdo přijde na zajímavý nový způsob, jak něco dělat, tak má dvě optimální cesty, jak s tímto způsobem naložit.

  1. Patentovat
  2. Utajit

Pokud není možné nápad patentovat, nebo pokud je patent z nějakého důvodu nepraktický (třeba proto, že ten zajímavý způsob může stát na nějaké drobné optimalizaci, která je dostupná jen v daném místě, nebo jen za speciálních podmínek, ale jinak není ničím unikátní), tak je pro podnikatele nejvýhodnější co nejlépe tajit, co jsou jeho výhody.

Narozdíl od podnikatele, pro kterého je úspěch, když je firma úspěšná, roste a pokud je možné dělat danou věc naprosto pod radarem, tím lépe, je motivace ekonoma úplně jiná.

Ekonom je vědec. Úspěch vědce je, když objeví novou věc. Tu věc obvykle publikuje v impaktovaných časopisech, přednáškách a knihách. Logicky chce, aby se daná věc rozšířila co nejvíc.

Když se daná informace rozšíří, dozví se o ni podnikatelé. Pokud můžou danou fintu využít, je dost možné, že tak učiní. Pokud jsou konkurenti vůči těm, kteří danou fintu už používají, zhorší tak jejich komparativní výhodu. Pravděpodobně i ten, kdo danou fintu využije, pokud ji neaplikuje v novém trhu, nezíská obdobnou výhodu.

Logicky, pro daného podnikatele, pokud je součástí výzkumu, je optimálním řešením, když vědci bude lhát, zamlčí nejdůležitější důvody úspěchu a dokonce, má-li tu možnost, pokusí se ho navést k doporučení, které je kontraproduktivní. Tím ublíží konkurenci.


Tady pro vás ale mám jednu fintu, která mi výborně funguje.

Nečtu moc knihy „o firmách a podnikatelích“. Ale velmi rád čtu knihy „proti firmám a podnikatelům, ba i mafiánům“. Pokud je někdo k dané firmě nebo podnikateli kritický, bude hledat i negativní věci a mnohdy k obecně známým faktům přidá i nové informace, které dají mainstreamovému ponaučení nové světlo.

Ještě lepší jsou knihy o zločincích-podnikatelích. Například knihy od Jaroslava Kmenty o Mrázkovi a Krejčířovi. Když je někdo zločinec, existují policejní odposlechy, výslechy a to jsou mnohem tvrdší data, která o skutečném modu operandi vypovídají mnohem lépe, než by napsal typický autor biografie, který je fanda svého subjektu a nemá motivaci napsat o něm ze všech úhlů.

Závěr

Doporučení zní:

  1. Chcete-li podnikat, dojděte si pro živnostňák, nebo založte s.r.o. a taky si najděte účetní.
  2. A zkoušejte získat zákazníky, zvyšovat ceny a postupně růst.
  3. A to všechno tak brzo, jak to jen jde. Třeba na rodiče už v nácti letech.
  4. Pokud si k tomu chcete vystudovat nějakou ekonomku, můžete. Naučíte se spoustu užitečných věcí. Ale, za žádnou cenu, neočekávejte, že se dá firma řídit podle knížky. Nebo že se naučíte podnikat tím, že budete číst studie akademiků, kteří sami nikdy v životě nepodnikali (byť jsou sebechytřejší) a z toho se naučíte podnikat.
  5. Čtěte jiné věci, než čtou ostatní. Tohle je mimochodem téma, které si zaslouží samostatný článek.

Good luck!