Blog | Role analytika v metodikách na míru

Role analytika v metodikách na míru

Když už se má něco vyvíjet, je potřeba rozumět tomu, jaký problém zákazníka se řeší, jaký je kontext, co je důležitější a co méně. Tohle jak na straně zákazníka, tak na straně vývojové firmy. Promýšlet, jak řešení problému souvisí se současným systémem, dostupnými knihovnami, lidmi.

A tyto odpovědi můžou být poměrně jasné.

A nebo taky ne a vznikají otázky bez jednoduchých odpovědí, jak dlouho to bude trvat, jak se to dá udělat a jestli to vůbec půjde, který postup je nejlepší a jaká jsou rizika.

Pokud je takových otázek víc, už se v týmu uživí analytik.

Zafunguje v situaci, kdy:

  • je vyjasnění zadání problém
  • nebo je vyjasnění zásahu architektury problém
  • existují takové přesahy mezi rolemi, technologiemi nebo v obsahu práce lidí, kteří spolu musí spolupracovat

Z podmínek a prostředí pak vyplývá i role, obsah práce. Nejčasteji se potkávám s dvěmi typy analytiků. Business analytik a IT analytik.

Business analytik je hlavně překladatel z jazyka businessu do jazyka vývoje. Zároveň nese informace o procesech, o tom, v jakém prostředí se systém pohybuje (z lidského a business pohledu). Je vhodný hlavně když zákazník nemá čas nebo erudici vysvětlovat zadání. Roli hraje schopnost práce s lidmi, chápání i obtížně a nejasně specifikovaných problémů, udržet v hlavě složité a nejednoznačné vztahy, které se v čase mění.

IT analytik řeší zapeklité technické úkoly, zabývá se architekturou, infrastrukturou, použitými nástroji. Je vhodný, když se objevují velmi složité technické problémy. Takový analytik je doslova až výzkumník. Hlavní roli hraje zkušenost, logické myšlení, dovednosti řešení problémů.

Pokud se objevuje některá z výše popsaných situací, roli analytika do metodiky přidávám. Podmínkou samozřejmě je, že firma má už pro své fungování kandidáta. Nemusí do takové role často vstoupit na plný úvazek, může zároveň zastávat další role, jestli na to má čas.

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!

Následující článek


Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích