Školení eXtreme programming

Potřebujete se zaměřit na maximální kvalitu? Mít samostatný a motivovaný tým? Mít možnost měnit zadání a přitom si zachovat prostor v osobnímu růstu jednotlivců i výkonnosti celku?

eXtreme Programming a kvalita

eXtreme Programming je metodika zaměřená na nejvyšší možnou kvalitu. Pokud vyvíjíte software, při kterém každá chyba znamená velký problém, stojí hodně peněz, nebo dokonce i lidské životy, je implementace XP to nejlepší, co můžete udělat. v eXtreme Programmingu je všechen kód psán pomocí Test Driven Developmentu, tedy párovým programováním. Udržuje se vysoká kvalita zdrojového kódu.

eXtreme Programming a flexibilita

Pokud potřebujete měnit zadání, tak v XP se můžete vydat novým směrem naprosto kdykoliv. Nejste zde limitování nemožností měnit průběh iterací jako v případě Scrumu. Díky tomu získáte konkurenční výhodu, kterou vaši soupeři nemají!

eXtreme Programming a autonomie týmů

V XP se autonomie bere opravdu vážně. Jednotlivci mají možnost vylepšovat procesy, prostředí a způsob, jak produkt vyvíjet. Každý člen týmu se díky tomu stává mnohem motivovanějším a šťastnějším. Výsledkem je, že každý z nich vykoná mnohem víc práce. Ostatně kdo by se víc nesnažil, když má možnost změnit své pracovní prostředí...

eXtreme Programming a růst lidí

XP klade na tým tak vysoké kvalitativní nároky, že je růst každého člena týmu naprosto nevyhnutelný. Ten, kdo funguje v prostředí extrémního programování, se zlepšuje daleko rychleji, než v jakékoliv jiné firmě.

Jak zavedení eXtreme Programmingu probíhá?

Naším společným cílem bude dosáhnout maximálního efektu s minimem změn. Proto nejprve společně zjistíme, co si od zavedení Scrumu slibujete a:

 • Jaké jsou vaše priority a cíle,
 • jaké problémy řešíte,
 • jaká je vaše stávající hierarchie,
 • jak probíhá zadávání úkolů.

Jakmile si tyto otázky ujasníme, obsah školení přizpůsobím na míru vašim potřebám.

Školení týmů ve vaší firmě

U větších firem (nad 10 lidí) je vhodnější školení rozdělit. eXtreme Programming nejprve školím vaše vývojáře, poté vedení (vedoucí týmů, management). v menších firmách probíhá školení většinou společně.

Nástroje pro Scrum

Ke školení ode mne získáte zdarma nástroj ScrumTool 1.0, který vám pomůže se Scrumem začít. ScrumTool je postaven nad Numbers/Excelem. Umožní vám držet data ve firmě a dál si nástroj upravovat. Časem, až budete nástroj potřebovat rozšířit do aplikace, snadno z něj získáte všechny vzorce a nástroj si svami postavíte.

Při zahajování nového projektu je vhodné vytvářet Requirements a Architecture dokumenty. Fungují jako prvotní analýza, která dává rámec celému projektu. Pomáhá zvolit správné technologie tak, aby byl tým produktivní, ale zároveň se nikde nezablokoval. Vzorový dokument vám rád dám na školení v dispozici.

Obsah školení

Obsah školení vždy přizpůsobuji na míru potřebám, které jsme si ujasnili v úvodu naší spolupráce.

Scrum pro vývojáře

První den školení XP:
 • Terminologie, agilní manifest,
 • iterativní povaha XP,
 • role jednotlivých členů týmu,
 • jak poznat, zda každý dělá svou práci dobře,
 • kam je práce zadávána, forma zadání,
 • agilní techniky (testování, prototypování, párové programování…),
 • jak probíhá práce na denní bázi,
 • reakce XP na některé situace (deployment, oprava chyb na produkci),
 • plánování práce ve XP,
 • zahajování nového projektu a analýzy s ním spojené,
 • odhadování práce.
Druhý den školení XP:
 • 2. den provedeme praktický nácvik. Naplánujeme iterací, připravíme úkoly apod. Zároveň vám odpovím všechny otázky.

Scrum pro management

První den školení XP:
 • Terminologie, agilní manifest,
 • agilní podniková kultura a různé podnikové kultury,
 • výběr projektu/týmu, který je pro XP vhodný,
 • demingův cyklus a další metodiky z něj vycházející, jako je Lean Software Development),
 • role jednotlivých členů týmu,
 • jak poznat, zda každý dělá svou práci dobře,
 • kam je práce zadávána, forma zadání,
 • napojení dlouhodobější strategzie na vývoj v XP,
 • kalkulace ceny práce a nákladů,
 • výběr vhodného kouče a Trackera.
Druhý den školení XP:
 • den, kdy tým programátorů provádí Iteration Planning
 • management sleduje proces plánování práce a upravuje ho tak, aby měl v dispozici vše potřebné pro řízení lidí

Ladíme: na zavedení extrémního programování dále spolupracujeme

Po školení se s vámi rád domluvím na další spolupráci, při níž půjdeme více do hloubky a budeme ladit jednotlivosti. Podívejte se, jak takový konzultační projekt probíhá.

Co když bude zavedení extrémního programování problematické?

Pokud se ukáže, že je zavedení extrémního programování problém, provede se u vás audit eXtreme Programmingu a řízení. Identifikují se důvody problému, jejich následky a stanoví se konkrétní kroky nutné v nápravě. Obdobné audity již využily firmy jako LMC, Socialbakers a další.

Spokojení klienti

„Většina týmů v Seznamu používá Scrum nebo Kanban. v týmu firmy.cz už delší dobu zrála myšlenka přejít na extrémní programování. Vyzkoušeli jsme některé praktiky, ale chyběl nám ucelený pohled a možná také impulz, který to nastartuje. Jirka Knesl nám připravil školení, které nás posunulo dopředu. Jeho silnou stránkou je, že se skvěle orientuje jak v oblasti metodik vývoje, tak v oblasti programování.“
Seznam, a.s. / Scrum Master / Jirka Vrba, Ph.D.

Délka, místo a termín školení

Délka - Školení pro vývojáře: dvoudenní
Délka - Školení pro management: dvoudenní
Termín: dohodou
Místo: školení proběhne přímo u vás ve firmě

Cena školení

Každé dvoudenní školení stojí

60.000 Kč + DPH

Objednat školení

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích