Školení Scrum

Díky školení Scrum se vám podaří zavést do firmy metodiku, která prudce zvýší vaši produktivitu i kvalitu práce v týmu. Všechny členy týmu, kteří se účastní vývoje, posune v větší autonomii. Pomůže vyřešit problémy. Uleví managementu od zátěže. Zlepší vaše výkon.

Pro koho je školení vhodné?

Potřebujete být produktivnější? Flexibilnější? Chcete umět rychle reagovat na prosby zákazníka? Potřebujete zpřesnit své časové odhady? Přejete si mít v týmu členy, kteří jsou maximálně autonomní? Přesně tyto benefity (a mnohé další) s sebou Scrum přináší.

Scrum zvyšuje produktivitu práce

Například v jednom z týmů, ve kterém jsem Scrum školil, zvedli produktivitu o desítky procent. Již po dvou týdnech si klient chválil, jak je jeho firma výkonná. Během pár měsíců se firma rozrostla a navýšila svůj obrat o 30 %.

Se Scrumem budete flexibilnější

Potřebujete měnit zadání? Scrum vám umožní dělat jakékoli změny zadání třeba každý týden. Můžete se vydat jakýmkoli směrem. Budete schopni dodat zákazníkovi služby, které opravdu potřebuje tady a teď. Jděte vstříc potřebám svých zákazníků, ihned, jakmile vzniknou – to přinese vyšší příjmy i vám.

Scrum zpřesní vaše časové odhady

Vaše časové odhady Scrum zpřesní více, než jakákoli jiná metodika řízení projektů. Na školení Scrum vás naučím, jak odhadovat termíny, zpřesnit časové odhady, zafixovat výkonnost týmu a dodržovat své závazky. Zákazníci i šéfové milují, když splníte, co slíbíte.

K větší autonomii týmů díky Scrumu

Na vlastní oči jsem byl svědkem toho, v jak obrovské proměně došlo v jednom z týmů, v němž jsem Scrum školil. Ti, kdo si dříve do práce chodili odkroutit svou osmihodinovou směnu, se po zavedení Scrumu ohromně změnili. Začali přicházet s nápady, inovovat, zkoušeli frameworky. Začali propagovat testování a moderní postupy. Slovy Láďy Prskavce, hlavního vývojáře v LMC, kde jsem mentoroval a školil Scrum: „Dobrým lidem to dá příležitost se realizovat a ne jenom dělat něčí příkazy“.

Jak zavedení Scrumu probíhá?

Naším společným cílem bude dosáhnout maximálního efektu s minimem změn. Proto nejprve společně zjistíme, co si od zavedení Scrumu slibujete a:

 • Jaké jsou vaše priority a cíle,
 • jaké problémy řešíte,
 • jaká je vaše stávající hierarchie,
 • jak probíhá zadávání úkolů.

Jakmile si tyto otázky ujasníme, obsah školení přizpůsobím na míru vašim potřebám.

Školení týmů ve vaší firmě

Ve větších firmách (nad 10 lidí) školím Scrum odděleně: nejprve vyškolím vývojáře, následuje školení Scrumu ve vedení (vedoucí týmů, management). v menších firmách může školení probíhat společně.

Nástroje pro Scrum

Ke školení ode mne získáte zdarma nástroj ScrumTool 1.0, který vám pomůže se Scrumem začít. ScrumTool je postaven nad Numbers/Excelem. Umožní vám držet data ve firmě a dál si nástroj upravovat. Časem, až budete nástroj potřebovat rozšířit do aplikace, snadno z něj získáte všechny vzorce a nástroj si svami postavíte.

Při zahajování nového projektu je vhodné vytvářet Requirements a Architecture dokumenty. Fungují jako prvotní analýza, která dává rámec celému projektu. Pomáhá zvolit správné technologie tak, aby byl tým produktivní, ale zároveň se nikde nezablokoval. Vzorový dokument vám rád dám na školení v dispozici.

Obsah školení

Obsah školení vždy přizpůsobuji na míru potřebám, které jsme si ujasnili v úvodu naší spolupráce.

Scrum pro vývojáře

První den školení Scrumu:
 • Terminologie, agilní manifest,
 • iterativní povaha Scrumu,
 • role jednotlivých členů týmu,
 • jak poznat, zda každý dělá svou práci dobře,
 • kam je práce zadávána, forma zadání,
 • agilní techniky (testování, prototypování, párové programování…),
 • jak probíhá práce na denní bázi,
 • reakce Scrumu na některé situace (deployment, oprava chyb na produkci),
 • plánování práce ve Scrumu,
 • zahajování nového projektu a analýzy s ním spojené,
 • odhadování práce.
Druhý den školení Scrumu:
 • 2. den provedeme praktický nácvik. Naplánujeme sprint, připravíme úkoly apod. Zároveň vám odpovím všechny otázky.

Scrum pro management

První den školení Scrumu:
 • Terminologie, agilní manifest,
 • agilní podniková kultura a různé podnikové kultury,
 • výběr projektu/týmu, který je pro agile vhodný,
 • demingův cyklus a další metodiky z něj vycházející, jako je Lean Software Development),
 • role jednotlivých členů týmu,
 • jak poznat, zda každý dělá svou práci dobře,
 • kam je práce zadávána, forma zadání,
 • napojení dlouhodobější strategzie na vývoj ve Scrumu,
 • kalkulace ceny práce a nákladů,
 • výběr vhodného Scrum Mastera a Product Ownera.
Druhý den školení Scrumu:
 • Zvolíme den, v němž tým vývojářů provádí Sprint Planning. Management sleduje proces plánování práce, zasahuje, ptá se.

Ladíme: na zavedení Scrumu dále spolupracujeme

Po školení se s vámi rád domluvím na další spolupráci, při níž půjdeme více do hloubky a budeme ladit jednotlivosti. Podívejte se, jak takový konzultační projekt probíhá.

Nedaří se Scrum zavést? Na řadě je audit

Někdy se stane, že se i přes všechny provedené kroky objeví se zavádění Scrumu problém. Provedu pro vás proto audit Scrumu a řízení, při němž identifikuji důvody a příčiny problému, jeho následky a stanovím konkrétní kroky nutné v nápravě. Takový audit už využily firmy jako LMC nebo Socialbakers.

Vítejte mezi profíky

Výše uvedeným způsobem jsem vyškolil Scrum ve velkých společnostech jako jsou ESET, České radiokomunikace nebo Socialbakers. Úspěšné zavedení Scrumu takto proběhlo i u mnohem menších firem, např. Digital Solutions nebo Impressa na Slovensku.

Spokojení klienti

Tímto způsobem jsem úspěšně vyškolil Scrum v týmech velkých firem jako jsou ESET, České Radiokomunikace, Socialbakers, ale i v týmech menších firemjako Digital Solutions, Impressa na Slovensku a další.

“Školení Agilních metodik a Scrumu nastartovalo rozsáhlé změny v Heurece. Od prvních změn jsme si nedovedli představit, jak jsme do teď mohli vyvíjet tak jak jsme vyvíjeli před školením. Jirka nám pomohl pojmenovat problémy, které nás tížily a byly přitom jednoduché na vyřešení. Začít pracovat agilně chce hodně práce a není to jednoduché. Bez pořádného výkopu bychom to zvládali mnohem hůře a déle.”
Heureka.cz / Vedoucí vývoje / Marek Beniak

“S odstupem času, ti chci ještě jednou poděkovat za zavedení Scrum v nám do divize Lékárna.cz. Velice nám to pomohlo v organizaci práce, určování priorit a mě samotnému v lepšímu řízení celého IT týmu. Zatím nemáme žádné reálné výsledky, protože srovnávat se starým systémem řízení se přímo nedá, ale máme kvalitnější zadání, zvládneme více úkolů a víme kdy co bude hotové. Určitě máme ještě co zlepšovat, ale s každým dalším sprintem jsme lepší :) Takže díky!”
Lékárna.cz / Vedoucí vývoje / Tomáš Bek

“Jiří na mě udělal dojem svým přehledem v oblasti agilních metodik programování. Jeho věcný výklad a pohotové odpovědi na úplně všechny naše otázky potvrdily, že jsme si vybrali pro naše školení Scrum správného odborníka.”
Mall.cz / Software Developer / Miloslav Špecián

Délka, místo a termín školení

Délka - Scrum pro vývojáře: dvoudenní
Délka - Scrum pro management: dvoudenní
Termín: dohodou
Místo: školení proběhne přímo u vás ve firmě

Cena školení

Každé dvoudenní školení stojí

60.000 Kč + DPH

Objednat školení

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích