Blog | Změna je nová konstanta

Změna je nová konstanta

Dřív svět fungoval tak, že se udělala změna a byl pokoj a nějakou dobu organizace fungovala podle stejných pravidel. Změna byla období, kdy se dalo tolerovat, že je v podniku chaos, že je výkonnost lidí nižší.

Dnes je změna konstantní. A nebude to lepší. Nejen, že si lidé budou muset zvyknout na to, že uspořádání není nikdy kompletní. Oni se budou muset naučit uspořádat podnik tak, aby konstantní změna ani nezpůsobovala chaos, aby nesnižovala produktivitu a vůbec lidi nefrustrovala.

To bude vyžadovat naprosto jiné mechanismy, jak zorganizovat práci, stroje, infrastrukturu podniku.

Některé mechanismy mají na to, aby podnikům změnu usnadnily.

Jaké nástroje vidím jako potenciální řešení?

Kaizen

Kaizen je souhrn principů, které vedou k neustálému zlepšování podniku. Lidé jsou podporováni v neustálých drobných změnách.

Tomu je podřízeno leccos.

  • Lehkotonážní procesy, které jsou často jen zapsané na papírech.
  • Malinké týmy, které dělají inovace, které pak sdílí s ostatními týmy.
  • Žádná změna není příliš malá.
  • Snaha o to neustále koukat a přímo v procesu hledat neefektivity.
  • Velké inovace jsou problematické a mají tendenci zklouzávat zpět k původnímu fungování. Naprosto jasná a drobná vylepšení, které každý chápe, můžou snáze přetrvat.

Podniková wiki

Informace, které je potřeba uchovat, je dobré mít někde zanesené. Jenže s tím, jak se mění struktura informací, byl by proprietární datový sklad potenciální problém.

Stále víc podniků řeší instalací Wiki problém s potřebou uchovat informace v systému, který zároveň bude použitelný, umožní data najít a zvládne nejrůznější typy informací.

Podniková sociální síť

Podnikové sociální sítě renesance teprve čeká. Mají na to nahradit adhoc projektovou dokumentaci, e-maily, instant messengery, řadu hlasování, porad.

Jejich výhodou je opět to, že jsou otevřené, nelimitují způsob komunikace.

Excel a nové informační systémy

Proč je v korporátní sféře Excel tak rozšířený? Protože obvykle úpravy informačních systémů stojí balík peněz a trvají věky. A tak to lidé mastí po Excelových tabulkách (nebo Accessových dokumentech).

Excel je nedoceněný vynález. Opět nemá skoro žádná omezení. Tabulky můžete vzít a zcela změnit jejich podobu. Vzorečky můžete přepsat a máte úplně jinou funkcionalitu.

Excel používám na prototypování informačních systémů. Na datech se zákazníky ověřuju, že výpočty ukazují to, co zákazník chce. Zpočátku je i možné přímo Excel používat a teprve po čase, kdy se změny zpomalí, se přepíše systém do programovacího jazyka.

Jenže se musíme připravit na dobu, kdy změny se zpomalovat nebudou. Kdy Excel bude stačit, protože změna je snadná, ale běžné informační systémy budou nonstop zaostávat za podobou informačních toků ve firmě.

Přijde doba, kdy se objeví nové informační systémy. O žádných, které by toho byly schopny, nevím. Budou to systémy, v kterých bude změna tak jednoduchá, jako je to v Excelu. Budou ale mít v sobě schopnosti víceuživatelského přístupu, custom uživatelské rozhraní, budou zvládat terabajty dat, budou fungovat na všech zařízeních.

Lecjaká firma o toto usiluje. Ukládá zdrojáky v databázi (SAP). Používá komponenty, z kterých se aplikace skládá (.NET WebForms). Dělá automatické rozhraní nad databází (různé RAD nástroje, FileMaker).

Žádná firma ale ještě neuspěla. Jakmile systém přeroste určitou mez, zatím platí to, že je nejvýhodnější otevřít si novou Excelovou tabulku a udělat si správu dat v ní.

Mesh gridy

Výrobní linky se můžou měnit. Tak, jak se bude měnit výrobní proces, pořadí kroků, potřeba počtu strojů podle poptávky a úzkých hrdel, bude nutné posouvat stroje po fabrice.

Jenže dnešní reportovací nástroje jsou napevno. Nejsou připraveny na to, že dělník si vezme třeba vrtačku, doveze si ji do druhé strany haly a ono se to projevilo na plánku, stahovala se data o provozu a to vše za běhu.

V budoucnu (a ta budoucnost už přichází) budou stroje obsahovat čipy a bezdrátové připojení. Ať už bude stroj v hale kdekoliv, všude budou rozmístěné snímače, které budou sledovat polohu stroje, výkonnost, výpadky, osobu, která stroj obsluhuje.

Za zmínku stojí fakt, že v Jičíně je firma, která je v této oblasti světovou špičkou a která vlastní několik patentů. (její jméno neznám, ale případně zjistím)


Změna přinese hodně problémů. Ale ještě víc příležitostí. A podle mé zkušenosti, čím těžší doba je, tím silnější z ní ti silní vyjdou. Na budoucnost se těším.

Agile Podnikání & Startupy

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!

Předchozí článek
Následující článek


Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích