Nahradí nás jednou AI v práci?

Nahradí nás jednou AI v práci?

tl;dr Nenahradí, v současné době ty nejlepší AI fungují nejlépe jako pomocník při práci. Čeká nás vyšší produktivita práce, větší prosperita. Ale ani zdaleka se neblížíme bodu, kdy by AI nahradilo lidskou práci.

Prakticky denně dnes čtu o tom, jak AI nahradí statisíce prací a jak některé pracovní pozice úplně zmizí. O tom, že IBM nahradí 7800 lidí s AI.

Když se podíváme na to, jak nejvíce rostoucí AI dneška - LLMs (Large Language Models) fungují, tak se ukazuje, že jsou mnohem lepší spíš jako něčí pomocník, než náhrada.

Omezení LLM

LLM jsou super. Hodně toho ví a dávají rozumné odpovědi i na poměrně odborná témata. GPT-4 je v tomto mnohem lepší, než třeba Bard, GPT-3.5 a Claude 100k (alespoň teď ke konci května 2023).

Zadáte úkol, ono si to samo vytvoří plán, naplánuje kroky a řekne, co by se mělo udělat. Někteří lidé vytváří agenty, kteří jsou až podivuhodně schopní.

Problém LLM je, že mnoho situací má přídavný kontext a že toho kontextu je víc, než si člověk uvědomí.

Chci naprogramovat aplikaci a zapomenu napsat, že to má být v Pythonu. Tak upravím prompt a jedu dál. Zapomněl jsem napsat, že chci použít TailWind. Zapomněl jsem napsat, že chci použít konkrétní knihovny. Zapomněl jsem napsat, že chci vícejazyčné rozhraní. Pokud třeba vyvíjíte pro někoho aplikace delší dobu, už máte se zákazníkem domluvené některé věci, které není nutné opakovat nebo psát do specifikace. Takže automatická cesta ze specifikace od zákazníka k funkční aplikaci se nekoná.

Když zkusíte totéž s marketingovými obsahy, trvá věky vysvětlit AI, jaký je vlastně “tón” vaší firmy. A i GPT-4, která je na psaní asi nejsilnější, neumí zdaleka tak dobře česky, jako anglicky, nezná důležité osoby (Kdo je Mirek Dušín?), co je “dumky žálky, a co já?”.

image

Tréning (fine-tuning) není k dispozici pro ty novější modely a pro ty starší je pořád drahý.

Co očekávám, že LLM přinesou?

Uvidíme asistenty napojené na všechny možné systémy. Ostatně ve Flexianě už jsme řešili několik napojení na CRM, mailing, GitHub, GitLab, Zulip (obdoba Slacku).

Budou schopni poskytovat rychlé a přesné odpovědi na dotazy, což usnadní lidskou práci. Dále čekám zlepšení v oblasti strojového překladu a zpracování přirozeného jazyka, což bude mít velký dopad na mezinárodní obchod a komunikaci. Ostatně Deep learning se pro překlady používá už dlouho.

LLM také mohou pomoci v oblasti vzdělávání a výzkumu, například při analýze velkých datových souborů. Nebo jako tutoři pro děti. Na vzdělávání o 2-sigma lepší se těším. V angličtině už je několik řešení, např. Khan Labs si vyvíjí (a na své škole už používá jeden).

Spolu s pokrokem AI se dá čekat vylepšení oblasti zpracování obrazu a rozpoznávání řeči. To znamená, že budou schopni identifikovat a interpretovat obrazy a zvuky s větší přesností a rychlostí. To má potenciál zlepšit řadu oblastí, jako je medicína, průmysl a bezpečnost. A už se těším na to, až bude automatickým volacím robotům odpovídat můj automatický odpovídací robot. 😃

Lidi budou méně používat Google. Velmi často dovedou LLM najít řešení, které kombinuje víc zdrojů informací a vymyslet kombinaci.

Možná nás čekají situace, které mi přijdou i dost děsivé, jako používání AI místo terapie nebo partnera. Miliony lidí takto AI už používají.

AI je vynikající v designu a kreativitě. Designy, které by byly dříve drahé, budou mnohem levnější.

Co jsem zkoušel, AI se dokáže v uživatelském výzkumu ptát na dobré otázky. Různé výzkumy veřejného mínění, interviews apod. můžou klidně být prováděny pomocí AI.

Takže?

Takže předpokládám, že svět bude lepší místo. Že se udělá víc dobrého. Že budou samozřejmě existovat rizika (u některých rolí extrémní růst očekávané produktivity bez toho, aby trh tolik produktivity potřeboval; zneužití pro propagandu nebo fake news; možná i nárůst personalizovaného spamu a phishingu). Ale reálně řečeno, všechny tyto změny budou pozvolné.

Existuje totiž velký rozdíl mezi tím, že je nějaká technologie dostupná a že je používaná všude, kde má přidanou hodnotu.

Nabidka pod čarou: Pokud ve firmě přemýšlíte nad nasazením AI, ozvěte se mi, už se tímto tématem zabývám delší dobu, rád vám poradím. jiri@flexiana.com